Vitajte na stránkach občianskeho združenia

Dôchodok SkCz o.z.  

Občianske združenie Dôchodok SkCz o,z, vzniklo v roku 2014, Naším cieľom je odstrániť z dôchodkového systemu Slovenskej republiky  znevýhodnenie dôchodcov a budúcich dôchodcov, ktorí mali 31,12,1992 zamestnávateľa so sídlom na území dnešnej Českej republiky a na základe zmluvy o rozdelení ČSFR dostávajú, resp. budú dostávať časť dôchodku z Českej republiky a časť dôchodku zo Slovenskej republiky,.  

Títo občania Slovenskej republiky, ktorí celý život žili a pracovali na Slovensku sú znevýhodnení voči iným občanom Slovenskej republiky predovšetkým v týchto oblastiach:

Pozývame všetkých, ktorých sa táto tema týka a zaujíma ich, aby sa nám ozvali a začali s nami spolupracovať. Spolu dokážeme viac.

 
Powered by CouchCMS