Postup ako darovať 2% z dane pre OZ Dôchodok SkCz, o.z.

Zaregistrovanie OZ ako prijímateľa 2% z dane môžte nájst tu:

Pre fyzické osoby:

- zamestnancovi robí daňové priznanie zamestnávateľ:

  1. Do 15.02.2017 ste  požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť min. 3 €   ​​​​​b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
  4. Prečítajte si a vyplnte pozorne celé Vyhlásenie
  5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 28.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska

 - zamestnanec si robí sám daňové priznanie:

  1. daňovom priznaní pre fyzické osoby ( A alebo B)  sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete  tu
  2. 31.03.2017 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

 

Pre právnické osoby:

 

 
Powered by CouchCMS