Často kladené otázky a odpovede

Tu uvádzame informácie, ako majú postupovať tí ľudia, ktorým vzniká ujma na dôchodku ako dôsledok rozdelenia ČSFR z dôvodu, že poberajú dva čiastočné dôchodky  (zo SR a ČR ) a súčet týchto dôchodkov je nižší, ako by bol dôchodok, vypočítaný za celú dobu poistenia len podľa slovenského zákona  o dôchodkovom poistení.

 

Obráťte sa čím skôr na Sociálnu poisťovňu so žiadosťou o informácie a následne so žiadosťou  o vyrovnávací prispevok. Žiadosť bude koncom roka 2015  uverejnená na WEB stránke : http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s.

Sociálna poisťovňa nebude tento príspevok poskytovať aktívne, treba o vyrovnávací príspevok požiadať.

Napíšte mail alebo o list na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, mail: okv@employment@gov.sk

Popíšte svoju situáciu, vyčíslite ujmu, ktorá Vám vzniká. Opýtajte sa, ako a kedy mienia situáciu vyriešiť. Dajte nám vedieť, čo ste napísali a ako Vám odpovedali. Informácie použijeme v našej činnosti.

Ak chcete prispieť k vyriešeniu sitácie, pošite na adresu občianskeho združenia Vaš slovenský i český výmer dôchodku a vyčislite Vašu predpokladanú ujmu. Informácie použijú právnici na vypracovanie podania na Ústavný súd.

V každom prípade je na odvolanie len 30 dní a preto netreba čakať na výmer českej časti dôchodku z ČSSZ.

Kontaktujte prosím ihneď JUDr. Berecovú-Titkovú na č. 0905 789 841 alebo mailom (advokat@advokatnr.sk)

 

Môžete nás podporiť svojími nápadmi a podnetmi, ako ďalej postupovať v našej činnosti.

Vaše názory a nápady  nás zaujímaju. Napíšte nám na adresy jdivanka@gmail.com alebo tatjana.luknarova@icloud com.

 

Môžete nás tiež podporiť finančnými darmi na náš účet vo FIO banke.

 

Ďakujeme za Vašu podporu.

 
Powered by CouchCMS