Podporte nás príspevkom na právnu pomoc.

Občianske združenie Dôchodok SkCz o.z, má otvorený účet vo Fio banke, číslo účtu 2800761835/8330

Vaše dary využijeme v súlade so stanovami na právnu pomoc a činnosť združenia. Všetky prostriedky budú zahrnuté v účtovnícte združenia v súlade s platnými predpismi.

Stav na účte 1.1.2016                                                                                                                82,86.- EUR

Celkové príjmy občianskeho združenia za rok 2016                                         3.140,58.- Euro
z toho finančné dary od 22 darcov                                                                                          645,00.- Euro
2 % z dane                                                                                                                           2.495,58.- Euro
Celkové výdavky ( právna pomoc, internetová doména, notársky poplatok k 2% )                   310,94.- Euro
Zostatok na účte  k 31.12.2016                                                                                             2.912,50.- Euro
 
Výdavky uhradené:
Právne služby  uhradené                                         222,00.- Euro 
Notárske a bankové poplatky k 2% z dane                   60,00.- Euro
Web hosting na 12 mesiacov  pre nasu stranku            28,94.- Euro
 
Spolu                                                                     310,94.- Euro
 

Prosíme tých z Vás, ktorým to situácia umožňuje, aby podporili našu činnosť darom na náš účet. 

O použití prostriedkov budeme aj naďalej informovať aj na tejto stránke.

Ďakujeme všetkým darcom za podporu.

 
Powered by CouchCMS