Tlačová konferencia OZ 14.5.2015

Keďže návrh OZ na zrušenie diskriminujúcej požiadavky 25 rokov poistenia do 31.12.1992 prednesený pri prerokovávaní zákona 461/2003 pánom poslancom Švejnom bol zamietnutý, rozhodli sme ihneď zorganizovať tlačovú konferenciu v Dome novinárov, aby sme oznámili, že vyzývame pána prezidenta A. Kisku na nepodpísanie takejto novely zákona o vyrovnávacom príspevku. TK sa zúčastnili  novinári vrátane SITA, Radiožurnálu RTVS, Dennik N a SME. ( Ich články a reportáž su v časti Médiá)  Hosťami TK bol p. poslanec NR SR I. Švejna a pani JUDr.J. Berecová-Titková.

Kompletné znenie výzvy pánu prezidentovi je tu:  Žial, neboli sme ani pozvaní osobne objasniť naše argumenty a ani sme doteraz nedostali odpoveď.... 

 

Novela zákona 461/2003

Na májovej schôdzi NR SR bola v druhom čítaní prerokovaná novela zákona 461/2003 o sociálnom poistení, kde okrem iných zmien, bola  pripomienkovaná aj časť o vyrovnávacom príspevku pre tzv. československých dôchodcov. Je pozitívne, že aj SR pristupuje k náprave krívd a ujmy pre takýchto občanov-dôchodcov. Žial, v schválenej novele sa  obmedzuje len na 916 dôchodcov, ktorí do rozdelenia ČSFR mali najmenej 25 rokov poistenia. Občianske združenie Dôchodok SkCz o.z. považuje túto požiadavku za diskriminačnú, pretože aj dôchodcovia, ktorí majú menej než 25 rokov poistenia do 31.12.1992 majú legitíme očakávanie, že budú mať dôchodok v takej výške, akoby ich zamestnávateľ nebol pri rozdelení republiky registrovaný v terajšej ČR.

S pozmeňujúcim  návrhom k novele zákona na odstránenie diskriminačnej požiadavky 25 rokov poistenia vystúpil 12.5.2015 poslanec NR SR pán Ivan Švejna, ktorý  považuje takúto obmedzujúcu požiadavku za nespravodlivú a diskriminačnú. Návrh v rozprave  si možte   pozrieť tu na konci, návrh a odôvodnenie pozriet tu kliknutim na dokumenty. Výsledok hlasovania možte vidieť tu.

V júni 2015 bola prijatá novela zákona č. 461/2003 Zb., ktorá zavádza aj tzv, vyrovnávací príspevok pre niektorých federálnych dôchodcov. Vyrovnávací príspevok môže získať tých 916 ľudí, ktorí spĺňajú podmienky  stanovené zákonom, predovšetkým podmienku 25 rokov sociálneho poistenia pred 31.12.1992, Sú to ľudia, narodení v prvom polroku 1952 a skôr. Ako je podľa nášho názoru potrebné postupovať, nájdete v časti FAQ.

Novela zákona podľa názoru viaceých právnikov nie je v rozpore s Ústavou SR, aj keď dôchodcovia a budúci dôchodcovia, ktorí predovšetkým z dôvodu mladšieho veku nemôžu splniť podmienku 25 rokov sociálneho poistenia pred 31.12.1992 sú a podľa platných zákonov budú aj naďalej poškodzovaní.

Spolu s advokátkou a ústavným právnikom sa snažíme nájsť riešenie tejto komplikovanej situácie.

V tejto súvislosti  Vás aj na tomto mieste prosíme o finančnú podporu v podobe darov občianskemu združeniu.

 

2% z dane

Občianske združenie Dôchodok SkCZ o,z, splnilo zákonné podmienky a zaregistrovalo sa do zoznamu príjemcov 2% daní. 2% daní môžeme získať prvýkrát v roku 2016 z daní za rok 2015. Na začiatku roku 2016 nájdete na tejto stránke tlačivo, krorým budete môcť Vy, prípadne Vaše deti poukázať občianskemu združeniu  2% z dane.

 

Rozhodnutie NS SR

Po viac, ako siedmich rokoch súdnych sporov pána H.  o spravodlivý a nediskriminačný dôchodok Najvyšší súd SR rozhodol v jeho prospech. Sociálna poisťovňa je povinná vypočítať tzv. teoretický čisto slovenský dôchodok a bez ohľadu na to, že stále ešte neexistuje právna úprava o vyrovnávacom príspevku, mu aj so zohľadnením kurzového rozdielu CZK/EUR musí prepočítať dôchodok na sumu teoretického dôchodku. NS SR jasne konštatuje, že je irelevantné, kde mal občan registrovaného zamestnávateľa v deň rozdelenia ČSFR. Úplné znenie rozsudku je tu.

Z tohoto vyplýva, že je potrebné v lehote odvolania 30 dní sa proti slovenskému dôchodkovému výmeru odvolať na súde. Nečakať na český dôchodok.

 

 
Powered by CouchCMS